صنعت کار » امور بازرگانی

پرداخت تسهیلات طی 5 ماهه امسال به بخش صنعت و معدن با افزایش ۸.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات