صنعت کار » انتصاب

اواخر ماه گذشته محمد رضا مودودی معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران، با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان سرپرست این سازمان، جانشین مجتبی خسروتاج شد که در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان از روز شنبه مورخ 26/8/97، مجبور به ترک صندلی معاونت وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت گردید. ادامه
با صدور حکمی از سوی معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایدرو « سید فرجام کمانه » به عنوان مدیر جدید ارتباطات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات