صنعت کار » انتقال گاز

معاون وزیر نفت خبر داد:
معاون وزیر نفت در امور گاز از راه‌اندازی ۱۰۰ کیلومتر باقیمانده خط لوله انتقال گاز ششم سراسری خبر داد و گفت: اکنون ۱۰۰ درصد خط لوله ششم سراسری به بهره‌برداری رسیده و تزریق گاز شده است. ادامه
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز خبرداد:
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز گفت: بیش از هزار نقطه تولید، انتقال، توزیع و مصرف گاز در سراسر کشور از لحاظ کمیت، کیفیت، دما، جریان و مصرف گاز در هر لحظه، کنترل شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات