صنعت کار » انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران

کارشناسان و فعالان تشخیص داده اند؛
کارشناسان و فعالان انرژی های تجدیدپذیر معتقدند با توجه به زمانبر و پرهزینه بودن ایجاد ظرفیت در نیروگاه های حرارتی، تامین پایدار برق در زمان پیک (اوج مصرف) تابستان 98 راهی جز توسعه انرژی های تجدیدپذیر ندارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات