صنعت کار » انجمن تولیدکنندگان کاغذ و مقوا

رئیس انجمن تولیدکنندگان کاغذ و مقوای کشور عنوان کرد:
یک مقام مسئول گفت:در بخش کاغذ‌های بسته بندی، به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب ،واردات صورت نمی‌گیرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات