صنعت کار » انجمن جهانی فولاد

انجمن جهانی فولاد در تازه ترین آمار خود منتهی به ۹ آذر ۹۸ ( ۱۱ ماهه ۲۰۱۹ ) خبر از رشد تولید ۵.۳ درصدی فولاد ایران نسبت به دوره مشابه داد، درحالی که رشد متوسط کشورهای جهان ۲.۷ درصد ثبت شده است. ادامه
همزمان با رشد ۱۵ درصدی تولید در گروه فولاد مبارکه صورت گرفت؛
ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات