صنعت کار » انجمن خودروسازان

دبیر انجمن قطعه سازان در نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران مطرح کرد:
دبیرانجمن قطعه سازان گفت: نابسامانی در افزایش نرخ ارز از ابتدای سال ۹۷ باعث کاهش تولید شد. ادامه
خودروسازان خواهان افزایش قیمت خودرو هستند و با عرضه محدود خودرو به بازار موجب افزایش تفاوت قیمت بین بازار و کارخانه شده‌اند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات