صنعت کار » انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو

کارشناسان مطرح می کنند؛
آغاز فاز اول تحریم های خودرویی آمریکا علیه ایران زنگ خطر جدی را در حوزه خدمات پس از فروش به صدا در آورد. از آنجایی که این حوزه سنگر دوم صنعت خودرو و از نظرها به دور است کمتر کسی در آغاز فاز اول تحریم های جدید صنعت خودرو احوال آن را جویا می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات