صنعت کار » انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی خبر داد؛
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت سازوکاری برای فروش مستقیم برخی کالاهای حساس به تولیدکنندگان در دست تهیه دارد که بر اساس آن، مواد اولیه پتروشیمی بر مبنای ارز 4200 تومانی به مصرف کنندگان فروخته می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات