صنعت کار » انجمن وارد کنندگان خودرو

تعدیل نیروی بیش از سه هزار نفر در بخش واردات خودرو در دومین صنعت تولیدی ایران آمار کمی نیست. آماری از خیل عظیم بیکارانی که دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو تعداد آن ها را برای چندماه آینده حدود شش هزار نفر اعلام می کند. حال این پرسش مطرح است که چرا صنعت خودروسازی ایران با ظرفیت و پتانسیل واردات سالانه حدود 10 هزار خودرو به کشور، اکنون باید با حجم زیادی از نیروی بیکار دست و پنجه نرم کند؟ ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات