صنعت کار » انجمن پوشاک

نائب رئیس انجمن پوشاک ایران گفت: کارهای ابتدایی طرح تولید پوشاک در چهارمحال و بختیاری انجام شده و این طرح در این استان اجرایی خواهد شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات