صنعت کار » انرژی‌های نو

آخرین وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان مردادماه؛
از تيرماه سال 88 تا پایان مردادماه سال 97 حدود دو ميليارد و 459 ميليون کيلووات ساعت برق از محل انرژی‌های نو توليد شده که اين ميزان باعث صرفه‌جويي 541 ميليون ليتری مصرف آب در کشور شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات