صنعت کار » انرژی های پاک

برپایه گزارش وزارت نیرو؛
وزارت نیرو با اشاره به اینکه هم اکنون 550 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در حال احداث است اعلام کرد: از تیرماه سال 88 تا ابتدای خردادماه امسال ظرفیت نصب شده انرژی‌های نو کشور به 575 مگاوات رسیده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات