صنعت کار » انرژی هسته ای

رئیس سازمان انرژی اتمی:
رئیس سازمان انرژی اتمی می‌گوید: مقدمات راه‌اندازی پیشران‌های هسته‌ای به‌شدت شروع شده و الآن تعداد زیادی از مهندسان و کارشناسان سازمان انرژی اتمی مشغول این کار هستند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات