صنعت کار » انشعاب فاضلاب

علیرضا نوذری پور:
قائم مقام شرکت آب و فاضلاب تهران اظهار کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد شبکه فاضلاب تهران تکمیل شده است. اما برای اتمام کامل این طرح به ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات