صنعت کار » انعقاد تفاهم نامه با امضاء شهردار تهران و وزیر تعاون

سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران عنوان کرد:
سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از اجرای بیش از ۱۰ برنامه به مناسبت هفته کارآفرینی، با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان تهران، خبرداد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات