صنعت کار » انعقاد230 تفاهم نامه

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران:
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از امضای 230 تفاهم نامه توسط شرکتهای مدیریت صادرات در نمایشگاه بزرگ توانمندیهای صنایع کوچک خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات