صنعت کار » انفورماتیک

شرکت داده پردازی ایران در دهمین جشنواره ملی بهره وری در گروه رایانه و فعالیت های وابسته، مقام نخست را در بخش بهره وری کسب کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات