صنعت کار » اهداف صادراتی برنامه ششم

سازمان توسعه تجارت:
سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بعید است به اهداف صادراتی برنامه ششم برسیم گفت: حتی اگر امروز، نه از تحریم‌ها خبری بود و نه از مشکلات فعلی، تحقق اهداف صادراتی برنامه ششم باز هم بعید بود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات