صنعت کار » اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند

بانک توسعه تعاون در راستای انجام امور خیریه و مسئولیت اجتماعی نسبت به تهیه و توزیع بسته‌های مربوط به اقلام لوازم التحریر اقدام و به دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت اهداء نمود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات