صنعت کار » اهدا اسناد علوی

پیرو منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تعیین تکلیف اراضی و املاک موسوم به علوی در مناطق محروم کشور و در جهت سیاست محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان 1200 فقره سند در چهل ونهمین مرحله از واگذاری‌های اسناد املاک علوی اهداء می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات