صنعت کار » اهمیت بخشی به تحقیق و پژوهش

آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات:
وزیر ارتباطات و فناوری درباره نقش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در فرایند تحولات وزارت ارتباطات، نقش پژوهشگاه باید از تحقیقات به مدیریت تحقیق تغییر کند تا ما بتوانیم از تمامی ظرفیتهای علمی و تخصصی فاوا در کشور استفاده کنیم. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات