صنعت کار » اوراق بانکی

با وجود گذشت حدود دو ماه از وعده بانک مرکزی برای جبران زیان بانک‌ها در انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصد، مدیران بانکی می‌گویند تاکنون در این باره اقدامی نشده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات