صنعت کار » اوراق سلف موازی

با ابلاغ مصوبه دولت از سوی معاون اول رئیس جمهوری؛
معاون اول رئیس جمهوری مصوبه دولت در خصوص اجازه به وزارت نفت برای انتشار اوراق سلف در بورس انرژی را به وزارتخانه های مربوطه ابلاغ کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات