صنعت کار » اوراق کردن کشتی های نفتکش

مدیر فنی و عملیات ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران خبر داد:
مدیر فنی و عملیات ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران گفت: به دلیل بالا بودن هزینه نگه داشت نفتکش های فرسوده بهترین راه کار اوراق نفتکش های فرسوده است که در 4 سال گذشته 118 نفتکش فرسوده در جهان اوراق شده اند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات