صنعت کار » اولتیماتوم

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با اعلام این خبر که مرحله اول منابع مالی اوراق خزانه اسلامی به پردیس رسید گفت: پس از طرح شکایت متقاضیان به شرکت عمران و مجموعه وزارت راه و شهرسازی، بعنوان داور، از برخی سازندگان زیاده خواه در این راستا طی هفته آینده مجموعه‌ای از تصمیمات و برخوردها با این‌گونه سازندگان انجام می‌شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات