صنعت کار » اولین کنفرانس بین المللی مدیریت یکپارچگی دارایی ها در نفت وگاز ساحل وفراساحل

مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی:
دستیابی به تولید پایدار از منابع نفتی وگازی تنها با توجه و صیانت از دارایی های صنعت نفت کشور امکان پذیر است و با توجه به این که پروژه های ساحلی وفراساحلی رو به اتمام است ، بازسازی نوسازی تجهیزات در حال حاضر یک ضرورت محسوب می شود. ادامه
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد؛
تاکید بر استراتژی ملی نفت در واگذاری تدریجی عملیات بهره‌برداری یکی از سرفصل های اساسی در صنعت نفت کشور است و لازم است در حوزه صیانت از دارایی ها و یکپارچه سازی آنها ، این بخش به گونه ای مدنظر قرار گیرد که درحیطه بهره برداری نیز رفته رفته کارها به بخش خصوصی سپرده شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات