صنعت کار » اوپک و شرکایش

بر اساس نظرسنجی بلومبرگ ؛
بر اساس یک نظرسنجی بلومبرگ، اوپک احتمالا بر اختلافات داخلی چیره شده و در نشست رسمی هفته آینده خود با افزایش تولید به منظور مهار رشد بی‌رویه قیمت‌ها موافقت خواهد کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات