صنعت کار » اویل پرایس

تحلیلگران "گلوبال دیتا"می گویند:
اگر پیش بینی شرکت "گلوبال دیتا" درست باشد، اختلال موقتی در صادرات نفت ونزوئلا ممکن است دائمی شده و صادرات نفت این کشور تا پایان امسال به صفر برسد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات