صنعت کار » اکتشافات

رییس هیات عامل ایمیدرو:
رییس هیات عامل ایمیدرو از 300 هزار کیلومتر اکتشاف جدید با همکاری بخش خصوصی خبر داد و گفت: وزارت صنعت موافقت خود با پیشنهاد 300 هزار کیلومتر جدید را اعلام کرده و بر این اساس ایمیدرو با همکاری شرکت های تحت پوشش این اقدام را به زودی اجرایی خواهد کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات