صنعت کار » اکتشاف معادن

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: ۱۳ پروانه اکتشاف معادن برای بخش خصوصی در شهرستان بشاگرد صادر شد. ادامه
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:
محدوده‌های گواهی کشف متعلق به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور که در یک‌دهه گذشته واگذار نشده‌اند، به مزایده عمومی گذاشته می‌شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات