صنعت کار » ایجاد شبکه فراگیر مشتریان

در راستای تدوین سند اقدام مشترک به اشتراک گذاری و آزادسازی داده های مکان محور از سوی نهادهای حاکمیتی کشور، جلساتی با حضور نمایندگان سازمان فضایی ایران، سازمان نقشه برداری کشور، سازمان هواشناسی کشور، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان جغرافیایی و سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات