صنعت کار » ایجاد شغل در معادن کوچک

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) با اشاره به وجود ۱۸۵ معدن غیرفعال قابل احیا در کشور، از برنامه‌ریزی برای ایجاد ۳۰۰۰ شغل در حوزه معادن کوچک خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات