صنعت کار » ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)

خبر عقد تفاهم نامه ای جدید میان ایدرو و یک گروه صنعتی استرالیایی به منظور انتقال دانش و همکاری در تولید خودرو و موتورسیکلت برقی در ایران توجه اعضای حوزه خودرو کشور را بر انگیخت. با توجه به اوضاع نامناسب صنعت خودرو کشور در این روزها و آینده نزدیک و همچنین سیاست های نامشخص و بعضا غیر کارشناسی که دولت تا کنون در مواجهه با خودروهای پاک (برقی و هیبرید) از خود نشان داده است، عقد این تفاهم نامه تعجب بر انگیز است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات