صنعت کار » ایرانسل

مدیرعامل شرکت ایرانسل؛
مدیرعامل شرکت ایرانسل در مراسم میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت برق، الکترونیک و مخابرات که با حضور رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال برگزاری است، گفت: بخش عمده ای از قطعات صنعت مخابرات با عزم جدی و حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت بومی شده است. ادامه
مدیرعامل ایرانسل تغییر کرد؛
مدیرعامل ایرانسل تغییر کرد و دکتر بیژن عباسی آرند به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات