صنعت کار » ایران‌خودرو و پژو

گسترش قراردادهای خودرویی پس از برجام تنها در روزهای آغازین به مذاق ایران خوش آمد و پس از آن اما سختی‌های راه آغاز شد تا جایی که اکنون خروج برخی شرکای ایرانی تایید می شود و قراردادهای پسابرجامی به تاریخ پیوست. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات