صنعت کار » ایران خودرو دیزل

استعفای دسته جمعی مدیران ایران خودرو در اعتراض به عملکرد مدیران ارشد این خودروسازی تکذیب شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات