صنعت کار » ایران خودرو و سایپا

نوسانات اخیر بازار موجب شده است؛
حال نامساعد اقتصاد این روزهای اقتصادی کشور علاوه بر صنعت خودروسازی به صنعت قطعه سازی نیزسرایت کرده، به گونه ای که کسادی بازار و در مقابل تنش‌های مالی یکی پس از دیگری اقتصاد قطعه سازان را تحت تاثیر قرار داده است؛ ‌به گونه ای که برخی از آن‌ها در حال جمع کردن بساط تولیدات خود هستند. اما آیا وزارتخانه یا سازمان های تابعه اصلا به فکر راهی برای نجات این صنعت مولد، استراتژیک و زیرساختی صنعت خودروسازی است؟ ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات