صنعت کار » ایران و آلمان

در راستای تحقق افزایش سالانه ۱۰ درصد حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا از کشور، اولین موافقت‌نامه‌ جاده‌ای با کشور سوئیس پس از ۱۹ سال تبادل شد و قرار است کریدور ریلی ایران-آلمان راه‌اندازی شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات