صنعت کار » ایران و عراق

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: با توجه به محدودیت های وارداتی دولت عراق پس از شیوع کرونا قیمت کالا در این کشور افزایش یافته است و بازرگانان در انتظار بازگشایی مرزهای بین ایران و عراق هستند. ادامه
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: کرونا تاثیر جدی بر صادرات به عراق نخواهد داشت و همان روندی که داشت با کمی تاخیر انجام می‌شود. ادامه
واردات ایران از عراق در سال گذشته رشد ۵۰ درصدی داشته است اما به گفته رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت، برخی از کالاهایی که مزیت بیشتری دارند وارد نمی‌شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات