صنعت کار » ایران و عمان

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در عمان گفت: در راستای توسعه و گسترش سطح همکاری های اقتصادی و تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، از ابتدای سال 94 تا پایان آذرماه سال 96 بیش از ۳۰ هیات تجاری بین دو کشور مبادله شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات