صنعت کار » ایران و کره جنوبی

آمار شرکت ملی نفت کره جنوبی نشان می دهد که صادرات نفت ایران به این کشور در ماه گذشته میلادی بیش از ۴۷ درصد کاهش پیدا کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات