صنعت کار » ایرفرانس

ژان مارک ژانیاک، مدیرعامل خطوط هوایی "ایرفرانس- کی ال ام" پس از آن که اکثریت کارکنان این شرکت به حقوق پیشنهادی این شرکت رای منفی دادند، از سمتش استعفا کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات