صنعت کار » ایرلاین‌های ایرانی

چند روز پس از اعلام آغاز اجرای بسته ارزی جدید بانک مرکزی؛
چند روز پس از شوک قیمتی به وجود آمده در بازار پروازهای داخلی حال به نظر می‌رسد گرانی‌ها کار خود را کرده و دیگر شانس پر شدن کامل یک پرواز در روزهای عادی وجود ندارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات