صنعت کار » ایستگاه‌های تقویت فشار گاز

معاون وزیر نفت خبر داد:
معاون وزیر نفت در امور گاز از راه‌اندازی ۱۰۰ کیلومتر باقیمانده خط لوله انتقال گاز ششم سراسری خبر داد و گفت: اکنون ۱۰۰ درصد خط لوله ششم سراسری به بهره‌برداری رسیده و تزریق گاز شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات