صنعت کار » ایستگاه های گازرسانی

شرکت ملی گاز خبر داد:
۵۰ ایستگاه گازرسانی در استان اصفهان امسال با اعتباری بیش از ۶۰ میلیارد ریال به به سامانه رصد آنلاین مجهز می‌شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات