صنعت کار » ایمنی

با حضور قائم مقام ایمیدرو انجام شد:
نخستین نشست کمیته عالی ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی (HSEE) با حضور قائم مقام ایمیدرو و اعضای این کمیته برگزار شد. ادامه
رشد روز افزون استفاده از وسایل نقلیه در کشورهای درحال توسعه آمار تصادفات و تلفات انسانی را تحت الشعاع خود قرار داده است، به گونه ای که هر بار در مورد سهم خطای انسانی، جاده ها و ایمنی خودروها آمارهای مختلفی منتشر می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

بهروز سجودیahtخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات