صنعت کار » ایمنی ساختن خودرو

فرمانده نیروی انتظامی بر ضرورت مشخص کردن سهم همه دستگاه‌ها در حوادث ترافیکی و ارتقای فرهنگ ترافیک تاکید کرد و گفت: خودروها باید از ایمنی و استاندارد لازم برخوردار شوند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات