صنعت کار » ایمن‌سازی چاه‌ها

شرکت نفت و گاز پارس خبر داد:
فاز اول عملیات ایمن‌سازی چاه‌ها و آواربرداری تجهیزات و تأسیسات سرچاهی فرسوده در میدان گازی پارس شمالی با موفقیت انجام شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات