صنعت کار » اینترنت به خبرنگاران

وزیر ارتباطات:
وزیر ارتباطات گفت: واقعیت این است که در ثبت سفارش و تخصیص ارز مشکلاتی وجود دارد و واردات رسمی دچار اختلال است که همین امر باعث این اتفاقات می‌شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات